Här kan du gå med i mejllistan Upprymd: utåtriktad astronomi i Sverige! Du får regelbunden information om astronomisk outreach och aktiviteter för allmänheten i Sverige, bland annat aktiviteter kring Astronomins dag och natt och "superrymdåret" 2019. A* drivs av IAU:s national outreach contact i Sverige, med stöd från Svenska astronomiska sällskapet. Redaktör är Robert Cumming. English: Sign up for A*, a mailing list about astronomy outreach in Sweden, run by the IAU's national outreach contact. 
* indicates required

Du behöver godkänna att IAU NOC kontaktar dig via epost. / You need to give your permission for us to contact you by email.

Email Marketing Powered by Mailchimp